Sembolizm

Öncelikle dekagram modelden bahsedeceğiz; buna en güzel örnek Fethullah Gülen'in kendi evinde çektirdiği resim de özellikle gösterilmeye çalışılan bir dekagram yani 10 köşeli yıldızdan bahsetmek isteriz.

Resimden de anlaşılacağı gibi çeken kişi özellikle  yastığı çekmek istemiş, geniş bir açı yapılmış. Herhangi ezoterik kuruluş ya da gizli bir örgüt karşı tarafa bu şekilde şifreli mesajlar verir. Resimde dekagram yani "ten stars" var.

F. Gülen'in 15 Temmuz sonrasında bir videosu var: o videoda şömine de içine dahil hep bir mesaj vermeye çalışmış...

Dekagram Nedir? : 

Pentagramın üst üste binmiş halidir; birisi iyiliği birisi kötülüğü temsil eder. Çok geniş okültist yapıdadır.(Okültizm, geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumnik yollarla gerekse aktarılagelen ezoterik tradisyonlar yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır.)

İnternette arattığınızda hep 9'dan 11 köşeli yıldıza atlarlar çünkü 10 köşeli yıldız hepsinden daha kadimdir. 

Örneğin: Sefarad kabalanın Yahudi mistizminin en önemli parçasıdır. Tüm mistizm bunun üzerine kuruludur ve bütün her şey bu matematik üzerine yapılır. Dekagram ile burada ki yapı aynıdır. Aynı zamanda yaşam ağacının kendisidir...

Müslüman bir cemaat lideri neden dekagram kullansın? Dekagramın kötü tarafı: günah,duygusuzluk, ilkesizlik, inançsızlık ve Allah'ı sorgulamaktan gelir, iyi tarafı: irade, bilgi vb...

Dekagram da en önemli şey Allah'ı sorgulamaktır; yani biz Allah diyoruz, onlara göre "evrenin ulu mimarı" buna inananlar der ki: Tanrı'yı nerede görürsen gör sorgula! Oysa islam dini inanç üzerine değil iman üzerine kuruludur. Yani kayıtsız şartsız iman edersiniz. 

Fetö örneğin, Afrika'da okul açıyor vs. bu yaptıkları cemaat üyelerinin ve sistemlerinin tamamı cizviddir. Fetö için Pentagon bile ikiye bölündü: FBI, örgütün Amerika'da ki okullarını devamlı kapatıyor ama CIA korkuyor...

Daha bitmedi:

Kimse Yok mu logosu: Göz ve gözyaşı Mısır mistizminde ki en önemli Tanrılardan olan Horus'un gözüdür. 

Bankasya Logosu: Doların üzerinde ki piramit ve onun üstünde ki göz yine Horus'un gözüdür. Bir Tanrı'yı anlatır ve bu Tanrı her şeyi bilir ve izler. Dünya da ki tüm masonik yapılarda Horus'un gözü önemlidir. 

Üçgen Nedir?

Dünyada ki en sağlam yapıdır. Yukarıda gördüğünüz tapınak şövalyelerinin üzerinde olan sembole haç derler ama aslında bu daha derin bir ifadedir. Bunu üstten katlarsanız piramit olur, daha da önemlisi piramit bize 4 köşesi düz gibi görünür fakat araştırmalara göre içeriye doğru hafif kıvrıktır.

Bizden önce ne biliyorlardı ki bu formu böyle çizdiler? Piramitin üzerinde ki Horus'un gözü neyi anlatıyor?

17-25 'e kadar tüm algı, devlette dahil bir paralel yapıdan bahsediyor ama aksiyoner olarak bir şey yapacağını zannetmiyordu. Dolayısıyla sistemde sonunda bir bakıyorsunuz adamların elinden 1 dolar çıkıyor. Bir işin 1 dolar üzerinden iletişime geçmesi için muhakkak bu yapının ezoterik bir bacağı olması lazım... 

Bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "bunların hepsi "haşhaşi" demişti. Haşhaşiler de sikke-para ile anlaşırlardı. Bir paranın bir paradan farkı yalnızca seri numarasıdır. Ayrıca gizli örgütlerde yüzük çok önemlidir. Bu bir doların bir sonra ki ayağı da katlanarak yüzük olmasıdır. (Bununla ilgili videoları internetten izleyebilirsiniz.)

Askerlerin üzerinden 1 dolar çıktı, herkesin üzerinden çıkabilirdi; bu yüzden 1 doları gösterip ya bir laf edecek ya da 1'in öne geldiği şekilde yüzük yapılacak. 

Para, Sezar'a kadar tüm Roma'da o kadar önemlidir ki, herhangi bir sikke basıldığında Tanrı-Tanrıça vb. yapının karakterlerini paranın üzerine basarlardı. Fakat Sezar dedi ki: "bundan sonra benim param basılacak" çünkü o dönemde haberleşme yaygın değil sadece para ile yapılıyordu. Sezar o gün dedi ki : "Her şeyin tanrısı benim" 

Dikkatimizi çeken ortalıkta bir grup var: İpek medya, Kanaltürk, Bugün vs...hepsinin amblemi var; normalde bakanlar kurulu kararı ile Türk Bayrağı'nı hiç bir şirket kullanamaz. Bu yüzden de deforme ederek kullanırlar. Çok ilginçtir ki bu ay yıldız nasılsa aynı şekilde Türk Parasında da var. İyi niyetli insan diyor ki: Ya paradan ya da bayraktan alıp kullandılar. Aslında 1970'de başlayan bir hikaye bu:

Harley kuyruklu yıldızı diye bir yıldız vardır, çıplak gözle görülebilir. O kadar kadim bir yıldızdır ki, yapılan araştırmalar da (Ata Nirun'un yaptığı Maya araştırmaları) Harley'in kadim bilgilerde var olduğu ortaya çıktı. Maya'lar da bu kötülüğü simgeliyordu daha sonra başka kaynaklarda değişimin kendisi olduğunu gördük (sistem) mesela batı kaynaklı resimler de yıldız görünür, aydınlanan insanları temsil eder. Nuh kavminin helak oluşunda da yıldız geçer. Büyük bir kayan yıldızdan söz edilir. (tarih belli değil) İbrahim Peygamberin ateşe atılması ve ateşten çıkması o dönemde de yıldızdan bahsedilir. Musa ve Firavun kavminin yok edilmesi ile ilgili dönemde de İbrani Mitlerine baktığımızda bunu görüyoruz. Yine Yahya Peygamberin öldüğünde de yıldız görülüyor. 

Ama en önemlisi Hz.İsa'nın doğduğu gün ve Peygamberimize ilk vahiy geldiği gün yıldız kaydığı söylenir. Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesine girdiği ilk girdiğinde ve Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethettiğinde de bir yıldız olduğu geçer. Bu olaylar hep bir çağ başlattı. 

Ama bu logolara kötü niyetli baktığınızda 17-25 olur, 15 Temmuz olur... Sembolizm öyle bir yapı ki çok iyi analiz ederek bazı insanlara sembolizma ile bakmanız gerekiyor. Harley'in 75-76 yılda bir dönen bir yapısı var. En önemli tarafı kötülüğe çıkan bir değişimdir, kim kullanırsa...

Bir gün Türkçe olimpiyatları Galatasaray stadında yapıldı ve orada bir şarkı söylediler, sözleri:  "yeni bir dünya yeni bir düzen" Fetö sadece kullanılmak için uydurulan bir örgüttür. Bu insanların hepsi üst akıl yönetsin diye vardır. Fetö'nün iadesi Amerika için bir sırat köprüsüdür. Bizce Obama, Kerry ile birlikte bize doğru iyi tarafta. Fakat Joe Biden, kendini anglo siyonist diye tabir eden bir adam. Hatta Türkiye'ye geldiğinde ki konuşmasını izlerseniz ağzını büke büke konuşmuştu. 

Kısacası semboller konusu çok uzundur ve tek bir yazıya sığmaz. Ara ara yazılarımızın içinde bu konuya yer vereceğiz.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları